Skip til hoved indholdet

Brugerbestyrelsen

Den samlede brugerbestyrelse består af 6 brugervalgte samt 1. suppleant og 2. suppleant.

 • Ingolf Mathiesen, Formand
 • Carsten Andersen, Næstformand
 • Esther Mogensen
 • Solveig Pedersen
 • Peter Lunde
 • Eva Anita Munck
 • 1. suplant: Lone Bøjer
 • Ole Løndal , Repræsentant for de frivillige foreninger
 • Lisa Rydendahl, Repræsentant fra Seniorrådet
 • Morten s. Jørgensen, Politisk udpeget (C)
 • Birgit Skytte, Politisk udpeget (C)
 • Svend- Erik Vogt, Politisk udpeget (A)

Du kan sende en mail til brugerbestyrelsens medlemmer på mail: brugerbestyrelsen@gmail.com

Brugerbestyrelsens opgaver:

Brugerbestyrelsens hovedopgave er at repræsentere brugernes interesser i sager eller forhold, som vedrører Korsagergårds fællesskab.

Brugerbestyrelsen skal administrere og bevilge penge fra aktivitetspuljen ud fra brugernes indkomne ansøgninger, hvor både aktivitetsgrupper, enkeltpersoner og frivillige organisationer på Korsagergård kan søge penge til aktiviteter.

Bestyrelsen skal også tage stilling til indkomne forslag og indstillinger fra brugerne til større arrangementer og investeringer, fordeling af lokaler til aktiviteter og generel fremtidsplanlægning.

Derudover skal den være med til at sætte fokus på Korsagergårds miljø, brugernes trivsel og den almindelige hverdag.