You are here

Seniorhusets værdier

 • Hænder, der holder om et hjerte

  Fotograf: Colourbox

  Omsorg og respekt for hinandens forskelligheder er nogle af vores værdier.

Seniorhuset Korsagergård har 6 værdier, som både personale og brugere anvender i det daglige.

Seniorhuset Korsagergaards 6 værdier:
 

 • Vi udviser respekt og drager omsorg for hinanden
 • Vi ser forskellighed som en styrke
 • Vi er åbne og fordomsfrie
 • Vi er ressourcebevidste og bruger hinandens viden og ressourcer
 • Vi fremmer trivsel og sundhed
 • Vi skaber sammenhæng, så brugerne oplever sundheds- og aktivitetstilbudene i kommunen som en helhed

   

 • RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETER I SENIORHUSET KORSAGERGÅRD

  Baggrund:

  Seniorhuset Korsagergård blev brugerstyret i 2009. Der har ikke tidligere været formelle retningslinjer for opstart af aktiviteter. Seniorhuset Korsagergård er en succes og har mange brugere - til nogle aktiviteter flere end hvad der fysisk er plads til og er mulighed for, hvilket forårsager at nogle aktiviteter ikke har plads til nye deltagere. Derfor er der behov for at rammerne for aktiviteterne konkretiseres og tydelig gøres med henblik på at brugerne kan benytte Seniorhuset på ens vilkår. Det er også vigtigt at nye aktiviteter kan udvikles og startes, da fornyelse er en forudsætning for at Seniorhuset fortsat kan udvikle sig til glæde for brugerne.

  Retningslinjer for aktiviteter i Seniorhuset:

 • Du har fået en god idé til en aktivitet, hvor du selv vil stå for at iværksætte ideen eller har behov for hjælp fra andre brugere eller personale til at gennemføre aktiviteten. Du har gjort dig tanker om hvor aktiviteten skal finde sted, hvor ofte, på hvilket tidspunkt, deltager antal, særlige behov evt. adgang til vand, støj, annoncering mm.

 • Du skal kontakte Brugerbestyrelsen, hvis du ønsker at iværksætte en ny aktivitet, på baggrund af din beskrivelse og dit økonomiske overslag, tager brugerbestyrelsen stilling til dit forslag og fastlægger en eventuel brugerbetaling.

 • Du skal sikre dig at de nødvendige fysiske rammer er tilgængelige - kontakt Marianne Rønn.

 • Aktiviteten skal genopslås 1-2 gange årligt – så nye brugere også får mulighed for at komme til, tilmelding sker enten efter først til mølle princippet eller ved lodtrækning, tilmeldingsmetode vurderes i forbindelse med opstart af de respektive aktiviteter.

 
 
Sidst opdateret 08.03.2016