You are here

VÆRKSTED

 • VÆRKSTED

  Fotograf: Jan Pedersen

Et værksted hvor mennesker kan udfolde sig !

Seniorhuset er i besiddelse af et godt værksted, her er det muligt at udfolde sig kreativt – eller lave reparationer, cykler mm. Værkstedet råder over en del værktøj som kan benyttes efter behov.

Har du brug for instruktion af maskiner og værkstedet generelt kan du rette henvendelse til en af brugerne, som du møder i værkstedet, tirsdage og onsdage mellem 10.00 vil Dennis eller Egon være til stede. Værkstedet ligger i kælderetagen, der er ikke elevator.

Nedenunder finder du retningslinjer for brug af værkstedet udformet af værkstedsgruppen.

 

RETNINGSLINIER FOR BRUG AF VÆRKSTEDET 

      Adgang

 • Du skal være 60+ og have bopæl i Vallensbæk

 • Alt arbejde og ophold på værkstedet er på eget ansvar

 • Der skal ryddes op og fejes efter brug. Senest når lokalet forlades

 • For at få adgang til værkstedet kan nøgler afhentes mod kvittering

 • Nøgler skal afleveres samme dag som de blev lånt

 • Den der låner nøgler har ansvar for at værktøj og maskiner låses inde efter brug

 • Overdragelse af nøgle til en anden bruger skal registreres på kontoret

 • Opbevaring af egne materialer og produkter kun efter aftale med kontoret

 • Mærkning af materialer skal respekteres

   

      Sikkerhed

 • Ved brug af el-værkstøj og maskiner skal anvendes passende personlige værnemidler

 • Inden brug af el-værktøj og maskiner skal førstegangsbrugere instruereres af medlem af værkstedsudvalget.

 

Sidst opdateret 13.05.2016