You are here

Brugerbestyrelsen

Medlemmerne af brugerbestyrelsen er:

Valgresultat

Der blev afholdt valg til brugerbestyrelsen den 26. februar 2019 –

De valgte medlemmer til brugerbestyrelsen er:

Jette Karmann

Ingolf Mathiesen

Dennis Jørgensen

Annette Grage 1. suppleant.

 

Brugerbestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Ingolf Mathiesen, formand

Jette Karmann, Næstformand

Dennis Jørgensen, medlem af brugerbestyrelsen

Søren Gry, medlem af brugerbestyrelsen

Lise Bylow, medlem af brugerbestyrelsen

Marianne Christensen, medlem af brugerbestyrelsen

 

Den samlede brugerbestyrelse består af:

6 brugervalgte samt 1. suppleant

Ingolf Mathiesen, Formand

Jette Karmann, Næstformand

Søren Gry

Dennis Jørgensen

Lise Bylow

Marianne Christensen

Annette Grage, 1. suppleant

Repræsentant fra de frivillige foreninger

Lisa Rydendahl

Repræsentant fra Ældrerådet

Inger Andersen

Politisk udpegede

Anette Eriksen, (C)

Birgit Skytte,( C)

Svend- Erik Vogt, (A)

 

Du kan sende en mail til brugerbestyrelsens medlemmer på mail:

brugerbestyrelsen@gmail.com

 

Brugerbestyrelsens opgaver:

Brugerbestyrelsens hovedopgave er at repræsentere brugernes interesser i sager eller forhold, som vedrører Korsagergårds fællesskab.

Brugerbestyrelsen skal administrere og bevilge penge fra aktivitetspuljen ud fra brugernes indkomne ansøgninger, hvor både aktivitetsgrupper, enkeltpersoner og frivillige organisationer på Korsagergård kan søge penge til aktiviteter.

Bestyrelsen skal også tage stilling til indkomne forslag og indstillinger fra brugerne til større arrangementer og investeringer, fordeling af lokaler til aktiviteter og generel fremtidsplanlægning.

Derudover skal den være med til at sætte fokus på Korsagergårds miljø, brugernes trivsel og den almindelige hverdag.

 

 

Sidst opdateret 28.02.2019