You are here

Brugerbestyrelsen

Medlemmerne af brugerbestyrelsen er:

Brugerbestyrelsen består af:

 

6. Brugervalgte Medlemmer

Ingolf Mathiesen  Formand

Søren Gry,  Næstformand

Dennis Jørgensen brugervalgt medlem

Jette Karmann brugervalgt medlem

Marianne Christensen brugervalgt medlem

Lise Bylow brugervalgt medlem

Ulla Hagerup 1. suppleant

Leif Larsen 2. suppleant

 

1.Medlem  for Ældrerådet

Inger Andersen

 

1.Medlem  for de frivillige organisationer

Lisa Rydendahl, Natteravnene

 

3 Politisk udpegede medlemmer

Birgit Skytte

Anette Eriksen

Svend Erik Vogt

 

 

Du kan sende en mail til brugerbestyrelsens medlemmer på mail:

brugerbestyrelsen@gmail.com

 

Brugerbestyrelsens opgaver:

Brugerbestyrelsens hovedopgave er at repræsentere brugernes interesser i sager eller forhold, som vedrører Korsagergårds fællesskab.

Brugerbestyrelsen skal administrere og bevilge penge fra aktivitetspuljen ud fra brugernes indkomne ansøgninger, hvor både aktivitetsgrupper, enkeltpersoner og frivillige organisationer på Korsagergård kan søge penge til aktiviteter.

Bestyrelsen skal også tage stilling til indkomne forslag og indstillinger fra brugerne til større arrangementer og investeringer, fordeling af lokaler til aktiviteter og generel fremtidsplanlægning.

Derudover skal den være med til at sætte fokus på Korsagergårds miljø, brugernes trivsel og den almindelige hverdag.

 

 

Sidst opdateret 22.02.2018