You are here

Brugerbestyrelsen

Den nye bestyrelse for 2017 er nu på plads efter valget 17. januar

Medlemmerne af brugerbestyrelsen er:

 BB medlemmer

Du kan sende en mail til brugerbestyrelsens medlemmer på mail:

brugerbestyrelsen@gmail.com

 

Brugerbestyrelsens opgaver:

Brugerbestyrelsens hovedopgave er at repræsentere brugernes interesser i sager eller forhold, som vedrører Korsagergårds fællesskab.

Brugerbestyrelsen skal administrere og bevilge penge fra aktivitetspuljen ud fra brugernes indkomne ansøgninger, hvor både aktivitetsgrupper, enkeltpersoner og frivillige organisationer på Korsagergård kan søge penge til aktiviteter.

Bestyrelsen skal også tage stilling til indkomne forslag og indstillinger fra brugerne til større arrangementer og investeringer, fordeling af lokaler til aktiviteter og generel fremtidsplanlægning.

Derudover skal den være med til at sætte fokus på Korsagergårds miljø, brugernes trivsel og den almindelige hverdag.

Mødedatoer for brugerbestyrelsen  2016 OG 2017

  • TORSDAG DEN 26. MAJ 2016

  • TORSDAG DEN 25. AUGUST 2016

  • TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2016

  • TORSDAG DEN 27. OKTOBER 2016

  • TORSDAG DEN 24. NOVEMBER 2016

  • TORSDAG DEN 26. JANUAR 2017

  • TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017

  • TORSDAG DEN 30. MARTS 2017

  • TORSDAG DEN 27. APRIL 2017

  • TORSDAG DEN 18. MAJ 2017

 

Sidst opdateret 26.01.2017